Podmínky akce „Teka Black Friday“

  1.    POŘADATEL

Organizátorem akce „TEKA BLACK FRIDAY“ (dále i jen jako “Akce”) je společnost Teka - CZ s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, IČ: 25551736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 102304 (dále jen “Teka” nebo “Společnost”).

  1.    PŘEDMĚT AKCE

Akce „TEKA BLACK FRIDAY“ představuje časově omezenou slevovou akci na e-shopu https://eshop.teka.cz/. V uvedené akci má zákazník nárok získat 25% slevu na spotřebiče, kuchyňské dřezy a baterie Teka. Akce je omezena pouze na skladový sortiment zboží uvedeného e-shopu v uvedeném časovém období a vždy pouze do vyprodání zásob. Sleva je platná pro ceny v CZK.

  1.    DOBA TRVÁNÍ AKCE

Akce probíhá od 24. 11. 2023 – 26. 11. 2023, a to pouze na e-shopu https://eshop.teka.cz/.

  1.    ÚČASTNÍCI AKCE

K účasti v této Akci je způsobilý pouze koncový spotřebitel, nevztahuje se na obchodní partnery společnosti. Není možné uskutečnit nákup prostřednictvím firmy (IČO a DIČ nelze v e-shopu pro koncové zákazníky zadat) a uplatnit slevy na dani. V případě zájmu nákupu na IČ prosím kontaktujte přímo naše obchodní oddělení nebo využijte možnosti nákupu přes TEKA PARTNER SHOP www.tekapartner.cz.

  1.    PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

Podmínkou pro využití akce je

  •        nákup produktů na eshop.teka.cz, které jsou v době konání akce skladem (vždy do vyprodání zásob)
  •        v časovém období od 24. 11. 2023 – 26. 11. 2023
  •        koncovým spotřebitelem (není umožněn nákup na IČO) v CZK

Využití akce není právně vymahatelné. Akci nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami či slevovými kódy. Akce je určená k objednání zboží s doručením max. do jednoho pracovního týdne. Pro nákup v EUR a doručení na Slovensko je třeba kontaktovat naše obchodní oddělení na objednavky@teka.cz.

  1.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit z Akce Zákazníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Společnost neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Akci. Společnost si vyhrazuje právo změnit pravidla Akce, což Společnost zveřejní na webových stránkách eshop.teka.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění dle předchozí věty.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z poskytnutí Prodloužené záruky je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dne 23.11.2023.