Podmínky akce „Teka Black Days“

  1.    POŘADATEL

Organizátorem akce „TEKA BLACK DAYS“ (dále i jen jako “Akce”) je společnost Teka - CZ s.r.o., se sídlem V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8, IČ: 25551736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 102304 (dále jen “Teka” nebo “Společnost”).

  1.    PŘEDMĚT AKCE

Akce „TEKA BLACK DAYS“ představuje časově omezenou výprodejovou akci na e-shopu https://eshop.teka.cz/. V uvedené akci má zákazník nárok získat 30% slevu na spotřebiče značky Teka. Akce je omezena pouze na vybrané modely v určeném období, vždy do vyprodání zásob, tak jak je specifikováno níže. 

  1.    DOBA TRVÁNÍ AKCE

Akce probíhá od 25. 11. 2021 – 10. 12. 2021, a to pouze na e-shopu https://eshop.teka.cz/.

  1.    ÚČASTNÍCI AKCE

K účasti v této Akci je způsobilý pouze koncový spotřebitel, nevztahuje se na obchodní partnery společnosti. Není možné uskutečnit nákup prostřednictvím firmy (IČO a DIČ nelze v e-shopu zadat) a uplatnit slevy na dani. (V případě zájmu firem prosím kontaktujte přímo naše obchodní oddělení).

  1.    PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

Podmínkou pro využití akce je

  •        nákup spotřebičů označených jako „BLACK DAYS“ (pouze vybrané modely, vždy do vyprodání zásob)
  •        v časovém období od 25. 11. 2021 – 10. 12. 2021
  •        koncovým spotřebitelem (není umožněn nákup na IČO)

Využití akce není právně vymahatelné. 

  1.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit z Akce Zákazníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Společnost neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Akci. Společnost si vyhrazuje právo změnit pravidla Akce, což Společnost zveřejní na webových stránkách eshop.teka.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění dle předchozí věty.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z poskytnutí Prodloužené záruky je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dne 23.11.2021.